ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

Έτος 2012 (Αναρτήθηκε την 30/05/2013)

Έτος 2013 (Αναρτήθηκε την 06/06/2014)

Έτος 2014 (Αναρτήθηκε την 05/06/2015)

 

 

 

 

 

 

 

Επωνυμία: ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΙΣΙ Α.Ε.

ΞΕΝ/ΚΕΣ - ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεύθυνση: ΣΙΣΣΙ ΛΑΣΙΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΜΑΕ 67593/71/Β/09/1
ΑΦΜ: 800240950

ΔΟΥ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ